Savukosken paritalot

  • Tippakuja 13, Savukoski
  • 4 asuntoa à 41 m2; 2h + kk + kh + s
  • 2 asuntoa à 57 m2; 2h + k + kh + s
  • 2 asuntoa à 77 m2; 3h + k + kh + s